Dnes má svátek : Petr
Kaplička sv. Jana Nepomuckého se sochou světce z roku 1756.
V sobotu 25. 6. 2011 se na zámku v Cholticích uskutečnil již 8. ročník festivalu chrámových a komorních sborů,
Na projekt Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p.5) byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
Havarijní stav hráze Chrtnického rybníka je znám několik let. Nákladná oprava se stále odkládala z roku na rok a stav hráze se stále zhoršoval. Minimálně na dvou místech dochází k průsaku vody z rybníka. Podobná…
Páchník hnědý (Osmoderma eremita) je brouk z čeledi zlatohlávkovití (Cetoniidae). Nachází se mimo jiné i v Choltické oboře.
Kuňka obecná, někdy také nazývaná pro své zbarvení břicha kuňka ohnivá (Bombina bombina) je ohroženým druhem žab ČR. Vyskytuje se v Choltické oboře, kde obývá rybníky Chrtnický a Červený.

Pomník Bohdana Jelínka

25. 12. 2011 11:41
V roce 1909 byl na choltickém hřbitově odhalen pomník básníku Bohdanu Jelínkovi, dílo sochařů Maudra a Schejnosty, s verši básníka J. Kvapila. Při odhalování pomníku byli přítomni i spisovatelé Alois Jirásek a…