Dnes má svátek : Petra

Noční klid v Cholticích - schválené omezení pro rok 2018

23. 5. 2018 13:29

 

Omezení nočního klidu v Cholticích 

Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis neomezuje jejich konání a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení městyse ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto akce se tak mohou na území městyse konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční klid. V případě konání jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou zákonem o přestupcích.

Případné výjimky z nočního klidu musí být předem schváleny zastupitelstvem městyse a určeny obecně závaznou vyhláškou. Doporučujeme podávat žádosti min. 3 měsíce dopředu.

 

2018

Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší v následujících případech:

- v noci ze dne 29. 6. 2018 na 30. 6. 2018 od 5:00 do 6:00 hodin, a to z důvodu konání hasičských závodů – Noční útoky ve sportovním areálu;

 

Doba nočního klidu se nevymezuje:

 - v noci z 31. prosince na 1. ledna;

 

Schváleno Zastupitelstvem městyse Choltice dne 19.3.2018 - OZV č. 1/2018 o nočním klidu - ZDE

 

2017

Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší v následujících případech:

- v noci ze dne 13. 5. 2017 na 14. 5. 2017 od 0:00 do 6:00 hodin, a to z důvodu konání Firemní oslavy ve sportovním areálu;

- v noci ze dne 17. 6. 2017 na 18. 6. 2017 od 0:00 do 6:00 hodin, a to z důvodu konání Oslav ukončení sportovní sezóny ve sportovním areálu;

- v noci ze dne 30. 6. 2017 na 1. 7. 2017 od 3:00 do 6:00 hodin, a to z důvodu konání hasičských závodů – Noční útoky ve sportovním areálu;

- v noci ze dne 26. 8. 2017 na 27.8.2017 od 23:00 do 6 hodin z důvodu konání Pivního festivalu v zámeckém areálu;

 

Doba nočního klidu se nevymezuje:

 - v noci z 31. prosince na 1. ledna;

 

 Schváleno Zastupitelstvem městyse Choltice dne 27.2.2017 - OZV č. 1/2017 o nočním klidu - ZDE