Mateřská škola Choltice

22. 11. 2011 16:00

Mateřská škola Choltice sídlí v samostatném křídle budovy Základní školy. Od roku 2010 má mateřská škola 3 oddělení a celkovou kapacitu 75 míst.

 

Informace k novému školnímu roku 2017 - 2018

Pedagogický sbor

Ředitelka školy: Eva Nevolová

V MŠ je na pracovní poměr zaměstnáno 10,18 zaměstnanců a 3 zaměstnanci jsou na dohodu o provedení práce

Informace z Mateřské školy

informace za období 10-11/2017

informace k zahájení šk.roku 2017-2018

informace k zahájení šk.roku 2016-2017

informace k zahájení šk.roku 2015-2016

informace za období 9-12/2014

informace k zahájení šk.roku 2014-2015

informace za období 4-6/2014

informace za období 1 - 3 / 2014

informace po zahájení šk.roku 2013-2014

hodnocení roku 2012

informace po zahájení šk.roku 2012-2013

informace za období 1 - 6 / 2012

informace za období 9 - 12 / 2011

informace po zahájení šk.roku 2011-2012

Více informací

webové stránky MŠ

 

Rozpočet školy

Rozpočty za jednotlivé roky