Základní škola Choltice

22. 11. 2011 18:38

Prvního září 2016 byl zahájen nový školní rok.

Počet dětí

Choltickou školu navštěvuje 257 žáků.

Pedagogický sbor

Ředitelka školy: Mgr. Iva Sedláčková

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Vlasta Jozífová

Odborné učebny

Součástí školy je školní družina a jídelna, dvě tělocvičny, dále odborné učebny počítačů, přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, dějepisu a zeměpisu, hudební výchovy, dílna praktických činností, keramická dílna

Zájmové kroužky

Škola nabízí: keramický kroužek, německý jazyk, pletení z pedigu (pro děti i dospělé), paličkování, břišní tance, florbal, a další

ZUŠ Přelouč

Nadále probíhá výborná spolupráce se ZUŠ Přelouč, jejich učitelé přijíždějí za žáky do Choltic, a která žákům nabízí tyto obory: hra na dechové nástroje (tenor, trubka, klarinet, hoboj), hra na keybord, hra na klavír, hra na flétnu, sborový zpěv, taneční obor

Více informací na www.zscholtice.cz

Informace ze Základní školy

Informace po zahájení šk.roku 2015-2016

Informace za období 9-12/2014

Informace po zahájení šk.roku 2014-2015

Informace za období 4-6/2014

Informace za období 1 - 3 / 2014

informace po zahájení šk.roku 2013-2014

informace za období 9 - 12 / 2012

Pozvánka na zápis do 1. třídy 25. 1. 2013

informace po zahájení šk.roku 2012-2013

informace za období 1 - 6 / 2012

informace za období 9 - 12 / 2011

informace po zahájení šk.roku 2011-2012

 

Rozpočet školy

Rozpočty za jednotlivé roky

 

 logo ZS

 

 

 

 

             

Logo školy