Dnes má svátek : Hana

Začala výstavba ulice Severní a části B. Jelínka

16. 3. 2016 22:40

V pátek 4. 3. 2016 byla úspěšně zkolaudována stavba ulic Hellichova a U Školy a v pondělí 7. 3. 2016 začala výstavba komunikace Severní a části B. Jelínka.

 

 

Podle smlouvy o dílo měla stavba začít již 1. 3. 2016, ale počasí to nedovolilo. S občany se uskutečnily dvě informační schůzky. Předpokládaný konec prací se očekává na konci května 2016. Severní ulice má délku 230 m a šířku 6,5 m, B. Jelínka má délku 55 m a šířku 6,5m a bude zde vystavěn chodník o šířce 1,5 m.

Povrch bude asfaltový, chodník z dlažby, bezpečnostními prvky jsou zvýšený práh a šikana se zúžením. Severní bude v zóně 30, B. Jelínka zůstává 50 km/h.

Dešťová voda z nové ulice bude svedena dešťovou kanalizací do Podrybníčků.

Práce provede firma Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., která vyhrála výběrové řízení za 3 000 708 Kč. Odborným stavebním dozorem je Ing. Aleš Jiroutek, dozor za městys vykonává P. Vančura. Tak jako u jiných staveb se předpokládá pomoc členů stavební komise Ing. Hončíka a Ing. Horáka. V průběhu stavby uskutečníme s občany podle potřeby informační schůzky o aktuálním dění na stavbě. Po dobu stavby budou občané Severní ulice v některých momentech stavby parkovat v přilehlých ulicích B. Jelínka a Větrná.