Dnes má svátek : Hana

Přehled plánovaných stavebních akcí v roce 2017 a v dalších letech

5. 2. 2017 22:00

Jaký je letos plán péče o obecní majetek a výhled do dalších let?

 

Do níže uvedeného seznamu se zapisují všechny potřebné stavební práce, které by měly být provedeny na údržbě a opravách obecního majetku a také uvažované reálné projekty sloužící pro uspokojování potřeb občanů Choltic, Ledce a Podhorek, podporující trvalý rozvoj našeho městyse a jeho místních částí.

 

Pokud je rozhodnuto o termínu realizace akce v daném roce, je doplněn předpokládaný termín a odhadovaná částka. Po uskutečnění realizace jsou termín a částka upřesněny podle skutečnosti.

 

 

AKCE   

 

TERMÍN REALIZACE / NÁKLADY V KČ

Kanalizace

ČOV - výměna tehnologie provzdušňování

dešťová kanalizace – U Kvartýru

výstavba kanalizace Na Hlásku

2017 / 110 tis. Kč

2017 / 100 tis. Kč

Vodovod

výstavba vodovodu Na Hlásku

výstavba vodovodu do Podhorek

 

Elektřina

Elektro – přípojka Choltice západ (výstavba RD)

2017 / 130 tis. Kč

Chodníky   

oprava chodníku Nádražní, vč. vjezdů – II.etapa

oprava chodníku u Terezy

výstavba chodníku od nám. sv. Trojice do ul Nádražní

dílčí opravy ostatní chodníky

výstavba chodníku Ke Kvartýru

2017 / 270 tis. kč           

2017 / 100 tis. Kč

2018  


průběžně 

2018

Silnice, ulice

nový asfaltový povrch v ul. U Obory

oprava výtluků Choltice

oprava výtluků Ledec

nový povrch ul. Na Hlásku

Stání na tříděný odpad – 2x oplocení a dlažby (Na Hlásku, u ŽS)

Přechody v obci

2017 / 2 500 tis. Kč

průběžně

průběžně

              

2017 / 100 tis. Kč

 

 

Školství

vzduchotechnika a osvětlení v kuchyni ŽS

rekonstrukce WC v MŠ

rekonstrukce oplocení areálu ZŠ - část u obory

2017 / 1 750 tis. Kč         

2017 / 500 tis. Kč

 

 

Veřejné osvětlení  

lampa 1 ks Nádražní ul.

výstavba VO Na Hlásku III. etapa

2017 / 30 tis. Kč

 

Byty    

zateplení bytu č. 17 v DPS čp. 160

zahradní altán v DPS čp. 160

zateplení DPS čp.160

výměna oken v DPS čp. 160

2017 / 37,5 tis. Kč

2017 / 50 ti. Kč

 

2018

Sportovní areál

rekonstrukce kabin

výstavba hřiště s umělou trávou u ZŠ

 

 

Koupaliště

průzkum vrtu

rekonstrukce bazénu

rekonstrukce ubytovny - sociálky

2017 / 30 tis.Kč

 

 

Zámecký areál

oprava střechy jižní křídlo I.etapa

 oprava arkádových výplní 2 ks

Zámek – rekonstrukce WC pro velký sál

oplocení obory

celková oprava varhan

výstavba parkoviště u zámku před čp. 2

„Choltická obora – opatření k posílení rekreační funkce lesa“

oprava opěrné zdi u rybníku Zrcadla

odbahnění rybníku Zrcadlo

2017 / 700 tis. Kč

2017 / 160 tis. Kč

2018

 

 

 

 

 

 

Veřejná zeleň

Vodní toky

 revitalizace rybníků Podrybníčky a Marešák

 

Hasičské zbrojnice

(Choltice/Ledec)

výstavba zbrojnice pro SDH Choltice

vybudování společenské místnosti na půdě zbrojnice v Ledci

 

 

Hřbitovní areál

oprava střechy hrobky Thunů

oprava kovového plotu v zadní části areálu

rekonstrukce pomníku padlých v I.sv.válce

        ? / 1 450 tis.       Kč

 

 2018 / 50 tis. Kč

Radnice

rekonstrukce SÚ, vč. malování

rekonstrukce WC

pořízení kuchyňské linky

oprava oken

rekonstrukce interiéru

modernizace prostor knihovny

oprava fasády

2017 / 30 tis. Kč

2016-2017 / 700 tis. Kč

2017 / 76 tis. Kč

 

Kulturní památky

oprava pomníku a sochy Jana Nepomuckého

 

Zastávky

 

 

Zdravotní středisko

rekonstrukce ordinace praktického lékaře

rekonstrukce ordinace zubního lékaře

oprava fasády  budovy