Dnes má svátek : Hana

Přehled realizovaných stavebních akcí v roce 2015 a plán oprav pro další roky

11. 1. 2016 21:17

Do níže uvedeného seznamu se zapisují všechny potřebné stavební práce, které by měly být provedeny na údržbě a opravách obecního majetku a také uvažované reálné projekty sloužící pro uspokojování potřeb občanů Choltic, Ledce a Podhorek, podporující trvalý rozvoj našeho městyse a jeho místních částí.

 

Pokud je rozhodnuto o termínu realizace akce v daném roce, je doplněn předpokládaný termín a odhadovaná částka. Po uskutečnění realizace jsou termín a částka upřesněny podle skutečnosti.

 

 

AKCE   

 

TERMÍN REALIZACE / NÁKLADY V KČ

Kanalizace

rekonstrukce kanalizace v ulici U Školy a Hellichova    

 

výstavba kanalizace Na Hlásku

2015 / 4 480 tis. Kč (dotace 2 790 tis. Kč)

Vodovod

výstavba vodovodu U Školy-Hellichova (84 m)

výstavba vodovodu Na Hlásku

výstavba vodovodu do Podhorek

 2015 / 243 tis. Kč

Plyn   

 

 

Chodníky   

výstavba chodníku od nám.sv. Trojice do ul Nádražní

oprava chodníku v ul. Pardubická - III.etapa              

 

opravy v ul. Okružní, B. Jelínka, Nádražní, nám. Sv.Trojice

výstavba chodníku Ke Kvartýru

 2017

 2015 / 260 tis. kč (dotace 100 tis. Kč)

 

 průběžně

Silnice, ulice

nový asfaltový povrch v ul. Severní

překládka kabelu nn v Severní ul.

nový asfaltový povrch v ul. U Obory

nový asfaltový povrch v ul. Hellichova a U Školy a propojení ulic U Školy a Hellichova

 

oprava výtluků Choltice

oprava výtluků Ledec - Urbanice

2016 / 3 200 tis. Kč

2015 / 145 tis. Kč

2016 

2015 / 6 854 tis.Kč                 

      

2015 / 100 tis. Kč

2015 / 50 tis. Kč

Školství

rekonstrukce oplocení areálu ZŠ - část u obory

modernizace vybavení kuchyně ZŠ - multif.pánev

rekonstrukce služebního bytu v ZŠ

rekonstrukce WC v MŠ

 

2016 / 500 tis. Kč

 

2016 / 500 tis. Kč

Veřejné osvětlení  

výstavba VO Na Hlásku III. etapa

výstavba VO Hellichova - prodloužení

 

2015 / 150 tis. Kč

Byty    

 zateplení DPS čp.160

 

Sportovní areál

dokončení oplocení areálu

výstavba hřiště s umělou trávou u ZŠ

 

 

Koupaliště

rekonstrukce bazénu

oprava vrtu

rekonstrukce ubytovny - sociálky

 

 

 

Zámecký areál

oprava střechy a ukotvení kříže na kapli sv. Romedia 

 

oprava oken v zámeckém depozitáři

 

 

oplocení obory

celková oprava varhan

výstavba parkoviště u zámku před čp. 2

„Choltická obora – opatření k posílení rekreační funkce lesa“

oprava opěrné zdi u rybníku Zrcadla

odbahnění rybníku Zrcadlo

2015 / 549 tis. Kč (dotace 280 tis. Kč)

 

2015 / 148 tis. Kč (dotace 50 tis. Kč)

 

 

 

 

 

 

 

Veřejná zeleň

Vodní toky

 

revitalizace rybníků Podrybníčky a Marešák

 

Hasičské zbrojnice

(Choltice/Ledec)

nátěr střechy zbrojnice Choltice

výstavba zbrojnice pro SDH Choltice

vybudování společenské místnosti na půdě zbrojnice v Ledci

 

 

Hřbitovní areál

oprava střechy hrobky Thunů

oprava kovového plotu v zadní části areálu

rekonstrukce pomníku padlých v I.sv.válce

oprava fasády márnice

        ? / 1 450 tis. Kč

 

2017 / 350 tis. Kč

2015 / 50 tis. Kč

Radnice

rekonstrukce WC

rekonstrukce interiéru

modernizace prostor knihovny

oprava fasády

 

 

 

 

Kulturní památky

oprava pomníku a sochy Jana Nepomuckého

 

Zastávky

 

 

Zdravotní středisko

nátěr střechy nad dětským oddělením

 2015 / 20 tis. Kč