Dnes má svátek : Hana

SLUŽBY A CENÍK CZECHPOINTU

10. 11. 2011 10:25

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT v Cholticích

 

Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z níže uvedených registrů, umožňuje také přijetí podání podle živnostenského zákona. 

 

 

  1. Katastr nemovitostí
  2. Obchodní rejstřík
  3. Živnostenský rejstřík
  4. Rejstřík trestů
  5. Bodové hodnocení osoby z centrálního registru řidičů 
  6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách
  7. Registr účastníků provozu ma isoh ("modul autovraky informační systém odpadového hospodářství") 
  8. Výpis z insolvenčního rejstříku
  9. Autorizovaná konverze dokumentů
10. Datové schránky
11. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Ověřený výstup je vydán na počkání po zaplacení správního poplatku, platí se na místě v hotovosti. Pracoviště CzechPOINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Ověřené výstupy lze pořídit na Úřadu městyse Choltice, místnost č. 23 - podatelna

Pondělí                8:00 -11:00      12:00 - 17:00

Středa                  8:00 -11:00      12:00 - 17:00

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku živnostenského podnikání, výpisy bodového hodnocení osoby jsou zpoplatněny správním poplatkem dle části I položky 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem dle části I položky 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Správní poplatky

 Evidence

 Cena za 1. stranu

 Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

   50,-  Kč

  0,- Kč

Bodové hodnocení osoby

100,- Kč

50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč

50,- Kč

Registr účastníků provozu MA ISOH

100,- Kč

50,- Kč

Podání ohlášení živnosti

 

  50,- Kč

  0,- Kč