Dnes má svátek : Jáchym
Nahoru

Dokumenty ke stažení

Umístění vrtané studny Svojšice
Velikost:
117.24 kB
Datum:
16. duben 2014
Stahování:
389 x

Územní rozhodnutí - Umístění vrtané studny Svojšice.

Informace o počtu a sídle voleb. okrsků volby do Evropského parlamentu 2014
Velikost:
121.16 kB
Datum:
11. duben 2014
Stahování:
204 x

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v městysi Choltice pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. kvetna 2014.

Územní rozhodnutí - odkanalizování severozápadní části Choltice
Velikost:
307.68 kB
Datum:
7. duben 2014
Stahování:
273 x

Úřad Měsytse Choltice, stavební úřad vydává pod|e $ 79 a92 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby odkanalizování severozápadní části městyse - splašková kanalizace, deštová kanalizace, jedná se o splaškovou gravitační kanalizaci napojenou na stávající jednotnou kanalizační stoku s napojením na stávající ČOV Choltice.

Územní rozhodnutí - Zemědělská usedlost Sovolusky
Velikost:
188.45 kB
Datum:
25. březen 2014
Stahování:
435 x

Úřad městyse Choltice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stávební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařizení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), která byla podána dne 31.10.2013 a vydává rozhodnutí. Bližší informace naleznete v příloze.

Svolání ZM k 2. zasedání zastupitelstva městyse Choltice
Velikost:
97.36 kB
Datum:
21. březen 2014
Stahování:
238 x

Svolání zastupitelů městyse k 2. zasedání zastupitelstva městyse Choltice, které se koná 31. března 2014 od 18 hodin

Oznámení záměru výpůjčky nemovitosti - Choltice
Velikost:
380.71 kB
Datum:
15. březen 2014
Stahování:
256 x

MĚSTYS CHOLTICE OZNÁMUJE ZÁMĚR

Na základe ust. § 39 odst. 1 z.c.128/2000 Sb., o obcích v platném znení, zverejnuje mestys Choltice pred projednáním v zastupitelstvu mestyse zámer vypujcit nemovitost a to pozemek vedený ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru p. c. 273 o výmere 5 111 m2, v kat. úz. a obci Choltice. Jedná se o travnatý pozemek, který je v soucasné dobe nevyužíván. Úcelem výpujcky je využití k pastve koní.

Oznámení záměru prodeje nemovitosti - Ledec
Velikost:
287.19 kB
Datum:
15. březen 2014
Stahování:
247 x

MĚSTYS CHOLTICE OZNÁMUJE ZÁMĚR

Na základe ust. § 39 odst. 1 z.c.128/2000 Sb., o obcích v platném znení, zverejnuje mestys Choltice pred projednáním v zastupitelstvu mestyse zámer prodat nemovitost a to pozemek p. c. 6/1 o výmere 163 m2, v kat. úz. a obci Ledec. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.

Oznámení záměru prodeje nemovitosti - Choltice ul. U Pošty
Velikost:
572.20 kB
Datum:
15. březen 2014
Stahování:
228 x

MĚSTYS CHOLTICE OZNÁMUJE ZÁMĚR

Na základe ust. § 39 odst. 1 z.c.128/2000 Sb., o obcích v platném znení, zverejnuje mestys Choltice pred projednáním v zastupitelstvu mestyse zámer prodat nemovitost a to pozemek p. c. st. 567 o výmere 8 m2, v kat. úz. a obci Choltice. Pozemek se nachází v ulici U Pošty a stojí na nem cást garáže.

Oznámení záměru prodeje nemovitosti - Choltice ul. Ke Mlýnu
Velikost:
389.24 kB
Datum:
15. březen 2014
Stahování:
259 x

MĚSTYS CHOLTICE OZNÁMUJE ZÁMĚR

Na základe ust. § 39 odst. 1 z.c.128/2000 Sb., o obcích v platném znení, zverejnuje mestys Choltice pred projednáním v zastupitelstvu mestyse zámer prodat nemovitost a to pozemek p. c. 690/7 o výmere 650 m2, v kat. úz. a obci Choltice, který vznikl oddelením od pozemku p.c. 690/3 geometrickým plánem c. 612-108/2014. Pozemek se nachází v ulici Ke Mlýnu a je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.

 
 
Powered by Phoca Download