Dnes má svátek : Magdaléna

E-podatelna

E-podatelna slouží k zasílání datových zpráv Úřadu městyse.

Nacházíte se na www stránce, prostřednictvím které můžete zaslat na Úřad městyse Choltice elektronickou datovou zprávu.

 Elektronickou datovou zprávu můžete zaslat:

 • emailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • pozemní poštou na adresu: Úřad městyse Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice
 • doručit osobně v úředních hodinách na adresu: Úřad městyse Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ZPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Úřad městyse Choltice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy, prosím, uveďte své jméno, příjemní, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte, prosím, IČ a název subjektu.

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Časová možnost podání: kdykoliv
 • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
 • Úřední dny podatelny: Po a St: 8:00 - 11:00    12:00 - 17:00

PRAVIDLA PRO DORUČENÍ ELEKTRONICKÉ ZPRÁVY POZEMNÍ POŠTOU NEBO OSOBNĚ

 • Místo podání datové zprávy: Městys Choltice,Pardubická 78, 533 61 Choltice
  • Pozemní poštou: kdykoliv
  • Osobně: V úřední dny podatelny: Po a St: 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
 • Potvrzení přijetí
  • Pozemní poštou: Přijetí se nepotvrzuje
  • Osobně: v den převzetí datové zprávy
  • Úřední dny podatelny: Po a St: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00

PROSTUDUJTE PŘED ODESLÁNÍM

 • Upozornění
  • V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
  • Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
  • Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  • Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
  • Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.
 • Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy
  Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

  • Kontrola elektronické datové zprávy:
   • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
   • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
   • podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu
   • pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pozemní pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá
  • Potvrzení doručení datové zprávy. Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem. VZOR:
   • Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně městyse Choltice na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS
   • Identifikátor dokumentu
    S pozdravem
    Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy
  • Seznam oprávněných zaměstnanců městyse Choltice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.
   • Jméno a příjmení Č. certifikátu Vydavatel kvalif. certifikátu
    Starosta
    1 Česká pošta a.s.
 • Technické parametry datové zprávy
  Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Úřad městyse Choltice postupovat v souladu s platnou legislativou.

  • Technické parametry přijímaných datových zpráv
   Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc,  .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 4 MByte
  • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
   Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
  • Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
   Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
 • Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Úřadu městyse Choltice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu
  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
  • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
   • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
   • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno.