Dnes má svátek : Magdaléna

Oznámení o změně Územního plánu městyse Choltice č.1

12. 10. 2017 11:53

Městys Choltice chystá změnu územního plánu č. 1 a zahájil shromažďování návrhů změn od vlastníků pozemků.

 

 

 

Územní plán městyse Choltice byl vydán dne 24. 6. 2013 s účinností od 19. 7. 2013. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) dojde v roce 2017 k vyhodnocení uplatňování územního plánu městyse Choltice a k jeho případným změnám.

 

Do 16.10.2017 (původně do 29. 9. 2017) budou od vlastníků pozemků přijímány návrhy na změnu územního plánu, které následně projedná zastupitelstvo. Návrhy je možné podávat na podatelně Úřadu městyse v úředních hodinách. Návrh musí obsahovat číslo pozemku a popis změny využití. Návrh musí podepsat všichni vlastníci pozemku.

 

Před podáním návrhu je vhodné se seznámit se stávajícím územním plánem, případně návrh konzultovat se starostou.

 

Do územního plánu je možné nahlédnout osobně na úřadu městyse (kancelář starosty, knihovna) nebo na www.choltice.cz v sekci územní plán nebo v sekci geoportál.

 

Další změna územního plánu bude projednávána za další 4 roky.

 

Mgr. Tomáš Bolek

starosta

 

Kompletní informace o územním plánu se nacházejí v sekci ÚZEMNÍ PLÁN.

 

Ke stažení

OZNÁMENÍ o změně územního plánu č.1

Žádost o zařazení do územního plánu