Dnes má svátek : Marek
Na tomto místo jsou souhrnné informace o průběhu komplexních pozemkových úprav našich katastrálních území - Choltic a Ledce a informace o obnově katastrálního operátu v k.ú. Choltice novým mapováním.
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Pardubice, svolává závěrečné jednání v rámci pozemkových úprav, které probíhají v katastru Choltic a Ledce.
Katastrální úřad pro Pardubický kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu v k.ú.Ledec.
Vlastníci pozemků v k. ú. Choltice a k. ú. Ledec obdrželi v minulých dnes Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Choltice a Ledec.
V zasedací místnosti Úřadu městyse Choltice proběhne od 7. 4. 2015 do 13. 4. 2015 projednání návrhu nového uspořádání pozemků v k. ú. Choltice a k. ú. Ledec. Vlastníci pozemků se mohou…
Vlastníci pozemků v k. ú. Choltice a k. ú. Ledec obdrželi v minulých dnes soupisy nároků (přehled vlastnictví v příslušném území).
Existuje způsob, kterým lze dosáhnout scelení pozemků, které vlastním?
V roce 2010 došlo k zahájení projektu komplexních pozemkových úprav na katastrálním území Choltic a Ledce.