Informace o dani z nemovitých věcí pro Choltice a Ledec na rok 2018

19. 1. 2018 14:03

V roce 2017 skončily v k.ú. Choltice a k.ú. Ledec komplexní pozemkové úpravy.  Pro vlastníky pozemků zahrnutých do pozemkových úprav to znamená povinnost podat do 31.1.2018 dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí.

Je to z  toho důvodu, že došlo ke změnám ve výměrách, číslování pozemků a případně dalších údajů. Pro usnadnění vyplnění daňového přiznání níže uvádíme přehled všech sazeb a cen pro oba naše katastry. Pro kontrolu správnosti sazeb lze využít odkaz na aplikaci Vyhledávání koeficientů pro podání k dani nemovitých věcí.

 

Na základě zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění a vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. a vyhlášky č. 432/2016 Sb.,  uvádíme přehled sazeb a cen pro výpočet daně z nemovitých věcí pro rok 2018 pro k.ú. Choltice a k.ú. Ledec.

 

 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2018

  • Cena pozemku za m2 podle § 5 odst. 1 zákona stanovená vyhláškou č. 298/2014 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb. a vyhlášky č. 432/2016 Sb.,
    • Choltice 10,30 Kč      
    • Ledec 5,69 Kč           
  • koeficient podle § 6 odst. 4                     1,4      platnost od 1.1.2011 - počet obyvatel nad 1000
  • koeficient podle § 11 odst. 3 písm. b)      1,5      platnost od 1.1.2011 pro rekr. objekty - OZV č. 2/2010
  • koeficient podle § 11 odst.3 a 4               1,4      platnost od 1.1.2011 - počet obyvatel nad 1000
  • Místní koeficient dle § 12                          2      platný od 1.1.2009 dle OZV č.1/2008

Odkazy

Vyhledávání koeficientů pro podání k dani nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí – novinky od 1. 1. 2014
TISKOVÁ ZPRÁVA k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Choltice a k.ú- Ledec
 
 
 
Mgr. Tomáš Bolek
starosta