Dnes má svátek : Marek

Územní plán Choltice

7. 8. 2013 15:48

Na zasedání zastupitelstva dne 24. 6. 2013 byl schválen nový územní plán městyse Choltice jako opatření obecné povahy číslo OOP 1/2013 s účinností od 19.7.2013.

 

Dokumenty ke stažení

Územní studie městyse Choltice

ÚP vymezuje v k. ú. Choltice plochy Z1, Z5, Z7, Z9, Z10, Z11 a Z12 (plochy smíšené obytné venkovské – SV), plochu Z22 (plocha občanského vybavení se specifickým využitím – OX) a plochy sídelní zelené Z38 (plocha veřejné zeleně – ZV) a Z40b (plocha zeleně ochranné a izolační – ZO), ve kterých je proveření změn jejich využití územní studií podmínkou rozhodování.

Pro pořízení územní studie, její projednání, pro její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je stanovena lhůta 8 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Choltice. (lhůta končí 19.7.2021)

Územní studie Z1 - Choltice západ

 • je zpracována a schválena, dokočuje se čistopis, poté bude zveřejněna
 • náhled na územní studii (KE STAŽENÍ )
 • náhled na územní plán lokality (KE STAŽENÍ)
 • textová část (KE STAŽENÍ)
 • nabídka stavebních parcel - zatím se nepředpokládá

Územní studie Z5 - Choltice střed (ulice Za Humny)

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.
 • Studie dopravního řešení v lokalitě Z5 - Choltice střed (KE STAŽENÍ)
 • přidělení budoucího názvu ulice dne 27.6.2016:  Za Humny - mapka ZDE

Lokalita Z6- Choltice střed (ulice Za Humny)

 • ÚS nebude zpracována, podmínky výstavby jsou dány ÚP
 • studie dopravního řešení v lokalitě Z5 - Choltice střed (KE STAŽENÍ)
 • přidělení nového názvu ulice dne 27.6.2016:  Za Humny - mapka ZDE

Územní studie Z7 - Choltice sever

 • je zpracována a schválena, dokočuje se čistopis, poté bude zveřejněna
 • náhled na územní studii (KE STAŽENÍ)
 • náhled na územní plán lokality (KE STAŽENÍ)
 • textová část (KE STAŽENÍ)
 • nabídka stavebních parcel - zatím se nepředpokládá

Územní studie Z9 - Choltice Podrybníčky

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z10 - Choltice Na Kopaninách

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z11 - Choltice Nádražní ul. I.část

 • je zahájeno její zpracování.

Územní studie Z12 - Choltice Nádražní ul. II.část

 • je zahájeno její zpracování.

Územní studie Z22 - Choltice Zahradní

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z38 - Choltice veřejná zeleň střed

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.

Územní studie Z40b - Choltice zeleň ochranná pod jedousovským kravínem

 • v současné době není zpracována, ani není její zpracování zahájeno.