Dnes má svátek : Alexandra

Nabídka pracovního místa - Technický pracovník, Údržbář městyse

13. 4. 2018 11:11

Starosta městyse Choltice vyhlašuje výběrové řízení výběrové řízení č. 1/2018 na pozici údržbáře.

 

Veřejná výzva

 

Starosta městyse Choltice vyhlašuje výběrové řízení výběrové řízení č. 1/2018 na obsazení pracovního místa:

 

Technický pracovník - Údržbář městyse

 

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Místo výkonu práce: Městys Choltice - Choltice, Ledec a Podhorky

 

 

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • SOU technického směru,
 • manuální zručnost,
 • znalost základních řemeslnických postupů,
 • schopnost ovládat zahradní stroje a zámečnické nástroje,
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilita,
 • řidičský průkaz sk. B, výhodou sk. „C“,
 • čistý trestní rejstřík.

Předpokládaný nástup

 • dohodou – možný ihned.

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození uchazeče/ky,
 • státní příslušnost uchazeče a místo trvalého pobytu,
 • telefonní kontakt a e – mail,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde – li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče/ky.

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

 • profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Náplň práce:

 • sekání a úklid travnatých ploch,
 • řez a tvarování dřevin, odstraňování větví a nevhodných dřevin,
 • opravy a údržba dětských hřišť,
 • údržba parkového a obecního mobiliáře,
 • opravy a údržba chodníků a místních komunikací,
 • úklid sněhu,
 • opravy a údržba obecních budov a dalšího majetku,
 • opravy a údržba obecního technického vybavení (sekačky, traktůrky, apod.).

Platové zařazení

 • 7. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády č. 64/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

Doručení přihlášky

 • Přihláška musí být doručena na adresu: Úřad městyse Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice nejpozději do 14:00 dne 4. 5. 2018, v uzavřené obálce a pod označením zn.: „1/2018“. Bližší informace o pracovním místě podá starosta městyse Mgr. Tomáš Bolek (tel.:606 660 226).

Uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Starosta městyse si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

     

Ke stažení

Veřejná výzva

                                                                                                         

                                                                                                           Mgr. Tomáš Bolek

                                                                                                                  starosta