Dnes má svátek : Petr
Úřad městyse Choltice
Vážení návštěvníci našeho webu, jistě jste si všimli menších výpadků a nedostatků na našich www stránkách. Vše je spojené s upgradem systému, na kterém stránky fungují.
Na základě zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění od 1.1.2014, zůstávají základní sazby daně z nemovitostí v roce 2014  pro k.ú. Choltice a k.ú. Ledec stejné, jako v roce 2013.
V sobotu 23. listopadu 2013 proběhlo v obřadní síni choltického zámku „vítání občánků“. Starostou městyse Choltice Mgr. Tomášem Bolkem byli mezi občany Choltic přivítáni Oliver, Ellen Elisabet a Adéla a mezi občany obce…
Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013 v Cholticích?
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 28. srpna 2013 (publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb.) byly dne 28. srpna 2013 vyhlášeny předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou…
Lékárna u Romedia oznamuje úpravu otevírací doby.
Úřad městyse si dovoluje upozornit občany a vlastníky nemovitostí na blížící se termín splatnosti poplatku za svoz domovního odpadu.

Územní plán Choltice

7. 8. 2013 15:48
Na zasedání zastupitelstva dne 24. 6. 2013 byl schválen nový územní plán městyse Choltice jako opatření obecné povahy číslo OOP 1/2013 s účinností od 19.7.2013.